Tùy Chỉnh Thanh Công Cụ Photoshop

CÁCH TÙY CHỈNH THANH CÔNG CỤ TRONG PHOTOSHOP Tìm hiểu cách tùy chỉnh thanh công cụ trong Photoshop CC bằng cách sử dụng hộp thoại...

Hướng Dẫn Thiết Lập Lại Công Cụ Và Thanh Công Cụ Trong Photoshop

CÁCH THIẾT LẬP LẠI CÔNG CỤ VÀ THANH CÔNG CỤ TRONG PHOTOSHOP Tìm hiểu lại cách đặt lại thanh công cụ về bố cục mặc...

Hướng Dẫn Làm Quen Với Giao Diện Và Tính Năng Trong Photoshop

LÀM QUEN VỚI GIAO DIỆN PHOTOSHOP Tìm hiểu về giao diện PTS và tính năng của nó. Bài viết bao gồm cửa sổ Document, Toolbar,...

Hướng Dẫn Chuyển Ảnh Đuôi JPEG Từ Lightroom Sang Photoshop

CÁCH CHUYỂN ẢNH ĐỊNH DẠNG JPEG TỪ LIGHTROOM SANG PHOTOSHOP Tìm hiểu cách di chuyển ảnh JPEG từ Adobe Lightroom sang PTS để chỉnh sửa...

Hướng Dẫn Đóng Ảnh Khi Không Sử Dụng Trong Photoshop

Tìm hiểu các cách khác nhau để đóng ảnh trong PTS sau khi đã xem hay làm việc xong. Bao gồm cách đóng một...

Hướng Dẫn Chuyển Các Tệp Ảnh Raw Từ Lightroom Sang Photoshop

Tìm hiểu về cách di chuyển các tệp raw từ Adobe Lightroom sang PTS để chỉnh sửa thêm. Làm cách nào để đưa lại...

Hưỡng Dẫn Mở Ảnh Vào Camera Raw Với Photoshop

Tìm hiểu cách mở hình ảnh (bao gồm cả tệp raw, JPEG và TIFF) trực tiếp vào Camera Raw – trình chỉnh sửa ảnh...

Hướng Dẫn Tạo Tài Liệu Mới Trong Photoshop

CÁCH TẠO TÀI LIỆU MỚI TRONG PHOTOSHOP Hướng dẫn bạn cách tạo tài liệu mới và bắt đầu trải nghiệm tuyệt vời với PTS. Tìm...

Hướng Dẫn Mở Ảnh Trong Photoshop

MỞ ẢNH TRONG PHOTOSHOP Tìm hiểu các cách mở ảnh trong PTS, cách sử dụng màn hình chính. Phân biệt cách mở khác nhau giữa...

Hướng Dẫn Cài Đặt Lại Các Tùy Chọn Trong Photoshop

Nguyên nhân phổ biến nhất về các vấn đề về hiệu suất đột ngột với PTS là do tệp Preferences bị hỏng. Cùng tìm...