Hướng Dẫn Mở Ảnh Trong Photoshop

MỞ ẢNH TRONG PHOTOSHOP Tìm hiểu các cách mở ảnh trong PTS, cách sử dụng màn hình chính. Phân biệt cách mở khác nhau giữa...

Hướng Dẫn Cài Đặt Lại Các Tùy Chọn Trong Photoshop

Nguyên nhân phổ biến nhất về các vấn đề về hiệu suất đột ngột với PTS là do tệp Preferences bị hỏng. Cùng tìm...

Tùy Chọn Cơ Bản Cho Người Mới Bắt Đầu Với Photoshop

Trong bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu cách cải thiện hiệu suất của Photoshop, tùy chỉnh giao diện, lưu lại bản sao...