Tìm Hiểu Về Pixel, Kích Thước Và Chất Lượng Hình Ảnh Trong Photoshop

PIXELS, KÍCH THƯỚC HÌNH ẢNH VÀ CHẤT LƯỢNG HÌNH ẢNH TRONG PTS Hãy cùng tìm hiểu về pixel, image size và image solution để có...
thanh cong cu photoshop

Tổng Quan Về Các Công Cụ Và Thanh Công Cụ Trong Photoshop

TỔNG QUAN VỀ CÔNG CỤ TRONG PHOTOSHOP VÀ THANH CÔNG CỤ Tìm hiểu về các công cụ của PTS cũng như thanh công cụ (Toolbar)....

Hướng Dẫn Sử Dụng Screen Modes và Thủ Thuật Giao Diện Trong Photoshop

SCREEN MODES PHOTOSHOP VÀ THỦ THUẬT GIAO DIỆN Tìm hiểu về Screen Modes trong PTS (bao gồm 3 chế độ: Standard, Full Screen With Menu...

Cách Sử Dụng Workspaces Trong Photoshop

CÁCH SỬ DỤNG WORKSPACES TRONG PHOTOSHOP Tìm hiểu về không gian làm việc (workspaces) của PTS và cách sử dụng chúng sao cho hợp lý...

5 Cách Di Chuyển Ảnh Hoặc Layer Giữa Các Tab Document

5 CÁCH ĐỂ DI CHUYỂN ẢNH HOẶC LAYER GIỮA CÁC DOCUMENT Bài viết này sẽ hướng dẫn cho bạn biết cách di chuyển một ảnh...

Chuyển Đổi Qua Lại Giữa Các Tab Và Xem Nhiều Ảnh Cùng Lúc Trong...

XEM NHIỀU ẢNH CÙNG LÚC TRONG PHOTOSHOP Tìm hiểu về bố cục multi-document giúp cho người dùng có thể dễ dàng xem và sắp xếp...

Tổng Quan Cách Làm Việc Với Các Tab Và Cửa Sổ Trong Photoshop

LÀM VIỆC VỚI TAB DOCUMENT VÀ CỬA SỔ NỔI TRONG PHOTOSHOP PTS cung cấp cho người dùng hai cách chính để xem hình ảnh trên...

Quản Lý Các Bảng Điều Khiển Trong Photoshop

QUẢN LÝ CÁC BẢNG ĐIỀU KHIỂN TRONG PHOTOSHOP Tìm hiểu về cách làm việc với các bảng trong PTS. Học cách hiển thị và ẩn...

Tùy Chỉnh Thanh Công Cụ Photoshop

CÁCH TÙY CHỈNH THANH CÔNG CỤ TRONG PHOTOSHOP Tìm hiểu cách tùy chỉnh thanh công cụ trong Photoshop CC bằng cách sử dụng hộp thoại...

Hướng Dẫn Thiết Lập Lại Công Cụ Và Thanh Công Cụ Trong Photoshop

CÁCH THIẾT LẬP LẠI CÔNG CỤ VÀ THANH CÔNG CỤ TRONG PHOTOSHOP Tìm hiểu lại cách đặt lại thanh công cụ về bố cục mặc...