Cách Thay Đổi Pixel Art Trong Photoshop

CÁCH THAY ĐỔI KÍCH THƯỚC PIXEL ART TRONG PHOTOSHOP Có cần thiết phải thay đổi kích thước pixel art không? Tìm hiểu cách phóng to...

Tìm Hiểu Về Độ Phân Giải Hình Ảnh – Kích Thước Tệp Ảnh Và...

SỰ THẬT VỀ ĐỘ PHÂN GIẢI HÌNH ẢNH, KÍCH THƯỚC TỆP VÀ WEB Đến giờ vẫn có người nghĩ rằng cần giảm độ phân giải...

Cách Tính Kích Thước Hình Ảnh Trong Photoshop

CÁCH TÍNH KÍCH THƯỚC HÌNH ẢNH TRONG PHOTOSHOP Tìm hiểu cách PTS tính toán kích thước tệp, lý do tại sao khi thay đổi số...

Cách Thay Đổi Kích Thước Hình Ảnh Bằng Lệnh Trong Photoshop

CÁCH THAY ĐỔI KÍCH THƯỚC HÌNH ẢNH ĐỂ PHÙ HỢP VỚI EMAIL HAY CHIA SẺ ẢNH TRỰC TUYẾN BẰNG PHOTOSHOP Tìm hiểu cách thay đổi...

Thay Đổi Kích Thước Hình Ảnh Để In Với Photoshop

THAY ĐỔI KÍCH THƯỚC HÌNH ẢNH ĐỂ IN BẰNG PHOTOSHOP Tìm hiểu cách thay đổi kích thước hình ảnh để in với PTS. Tìm hiểu...

Các Lệnh Chỉnh Sửa Kích Thước Hình Ảnh Trong Photoshop

LỆNH CHỈNH SỬA KÍCH THƯỚC HÌNH ẢNH TRONG PHOTOSHOP CC – TÍNH NĂNG VÀ MẸO Tìm hiểu tất cả về lệnh chỉnh sửa hình ảnh...

Các Thủ Thuật Và Phím Tắt Để Điều Hướng Hình Ảnh Trong Photoshop

ĐIỀU HƯỚNG HÌNH ẢNH TRONG PHOTOSHOP: MẸO THỦ THUẬT VÀ PHÍM TẮT Tăng tốc quy trình làm việc với các mẹo, thủ thuật và phím...

Hướng Dẫn Xoay Khung Nền Bằng Rotate View Tool

HƯỚNG DẪN XOAY KHUNG NỀN BẰNG ROTATE VIEW TOOL Rotate View Tool giúp cho việc chỉnh sửa, tô vẽ trong PTS dễ dàng hơn bao...

Hướng Dẫn Sử Dụng Birds Eye View Để Điều Hướng Hình Ảnh Trong Photoshop

ĐIỀU HƯỚNG HÌNH ẢNH NHANH CHÓNG BẰNG BIRDS EYE VIEW Học cách sử dụng Birds Eye View để điều hướng xung quanh hình ảnh một...

Hướng Dẫn Sử Dụng Bảng Điều Hướng Trong Photoshop

CÁCH SỬ DỤNG BẢNG ĐIỀU HƯỚNG TRONG PHOTOSHOP Tìm hiểu cách sử dụng bảng điều hướng (Navigator) để thu phóng và xoay hình ảnh. Tại...