Hướng Dẫn Xoay Và Làm Thẳng Hình Ảnh Trong Photoshop

CÁCH XOAY VÀ LÀM THẲNG HÌNH ẢNH TRONG PHOTOSHOP Tìm hiểu một cách khác để xoay và làm thẳng hình ảnh, đây cũng được cho...

Hướng Dẫn Cắt Ảnh Trong Photoshop

HƯỚNG DẪN CẮT ẢNH TRONG PHOTOSHOP Hướng dẫn những điều người dùng cần biết về cắt ảnh bằng Crop Tool, bao gồm cách cắt ảnh...

Cách Phóng To Hình Ảnh Giữ Nguyên Chất Lượng Trong Photoshop

CÁCH TỐT NHẤT ĐỂ PHÓNG TO HÌNH ẢNH TRONG PHOTOSHOP Hướng dẫn cách nâng cấp và phóng to hình ảnh trong Photoshop CC 2018 mà...

Cách Thay Đổi Pixel Art Trong Photoshop

CÁCH THAY ĐỔI KÍCH THƯỚC PIXEL ART TRONG PHOTOSHOP Có cần thiết phải thay đổi kích thước pixel art không? Tìm hiểu cách phóng to...

Tìm Hiểu Về Độ Phân Giải Hình Ảnh – Kích Thước Tệp Ảnh Và...

SỰ THẬT VỀ ĐỘ PHÂN GIẢI HÌNH ẢNH, KÍCH THƯỚC TỆP VÀ WEB Đến giờ vẫn có người nghĩ rằng cần giảm độ phân giải...

Cách Tính Kích Thước Hình Ảnh Trong Photoshop

CÁCH TÍNH KÍCH THƯỚC HÌNH ẢNH TRONG PHOTOSHOP Tìm hiểu cách PTS tính toán kích thước tệp, lý do tại sao khi thay đổi số...

Cách Thay Đổi Kích Thước Hình Ảnh Bằng Lệnh Trong Photoshop

CÁCH THAY ĐỔI KÍCH THƯỚC HÌNH ẢNH ĐỂ PHÙ HỢP VỚI EMAIL HAY CHIA SẺ ẢNH TRỰC TUYẾN BẰNG PHOTOSHOP Tìm hiểu cách thay đổi...

Thay Đổi Kích Thước Hình Ảnh Để In Với Photoshop

THAY ĐỔI KÍCH THƯỚC HÌNH ẢNH ĐỂ IN BẰNG PHOTOSHOP Tìm hiểu cách thay đổi kích thước hình ảnh để in với PTS. Tìm hiểu...

Các Lệnh Chỉnh Sửa Kích Thước Hình Ảnh Trong Photoshop

LỆNH CHỈNH SỬA KÍCH THƯỚC HÌNH ẢNH TRONG PHOTOSHOP CC – TÍNH NĂNG VÀ MẸO Tìm hiểu tất cả về lệnh chỉnh sửa hình ảnh...

Các Thủ Thuật Và Phím Tắt Để Điều Hướng Hình Ảnh Trong Photoshop

ĐIỀU HƯỚNG HÌNH ẢNH TRONG PHOTOSHOP: MẸO THỦ THUẬT VÀ PHÍM TẮT Tăng tốc quy trình làm việc với các mẹo, thủ thuật và phím...