Hướng Dẫn Sử Dụng Tối Đa Khả Năng Của Các Công Cụ Lựa Chọn...

TẬN DỤNG TRIỆT ĐỂ KHẢ NĂNG CỦA CÁC LỰA CHỌN CƠ BẢN TRONG PHOTOSHOP Trong bài viết này chúng ta sẽ xem xét cách tận...

Hướng Dẫn Sử Dụng Elliptical Marquee Tool Trong Photoshop

ELLIPTICAL MARQUEE TOOL Hướng dẫn này ban đầu viết cho Photoshop CS4 tuy nhiên nó hoàn toàn phù hợp với Photoshop CS6 và Photoshop CC. Ở...

Tìm Hiểu Về RECTANGULAR MARQUEE TOOL Trong Photoshop

RECTANGULAR MARQUEE TOOL Lưu ý nhỏ: bài hướng dẫn này ban đầu được viết cho phiên bản Photoshop CS4, tuy nhiên nó hoàn toàn tương...

Tìm Hiểu Về Tác Vụ Lựa Chọn (Selection) Trong Photoshop

TẠI SAO CẦN LỰA CHỌN TRONG PHOTOSHOP Có rất nhiều cách để lựa chọn trong PTS. Chúng ta có thể thực hiện các lựa chọn...

Các Phím Tắt Dùng Cho Layer Trong Photoshop

CÁC PHÍM TẮT CẦN THIẾT DÙNG CHO LAYER TRONG PHOTOSHOP Hãy cùng tìm hiểu cách để tăng tốc quá trình làm việc với các layer...

Tìm Hiểu Về Tính Năng Opacity Và Fill Trong Photoshop

OPACITY VÀ FILL TRONG PHOTOSHOP Tùy chọn Opacity và Fill kiểm soát độ trong suốt của layer và thường hoạt động giống hệt nhau. Trong...

Hướng Dẫn Căn Chỉnh Và Chia Layer Trong Photoshop

CĂN CHỈNH VÀ PHÂN PHỐI LAYER TRONG PHOTOSHOP Tìm hiểu về tùy chọn căn chỉnh (Align) và phân phối (Distribute), thứ giúp chúng ta dễ...

Hướng Dẫn Cách Nhóm Các Layer Liên Quan Trong Photoshop

PHOTOSHOP LAYERS – LAYER GROUPS Tìm hiểu về các nhóm layer trong PTS và cách nhóm các layer liên quan lại với nhau giúp cho...

CÁCH MỞ NHIỀU ẢNH DƯỚI DẠNG LAYER TRONG PHOTOSHOP

MỞ NHIỀU ẢNH DƯỚI DẠNG LAYER TRONG PHOTOSHOP Tìm hiểu cách mở nhiều hình ảnh cùng lúc vào tài liệu trong PTS, với mỗi ảnh...

Cách Tạo Và Lưu Layer Background mới Trong Photoshop

ACTION TẠO LAYER BACKGROUND TRONG PHOTOSHOP Tìm hiểu cách tạo một layer Background mới cho tài liệu và cách lưu các bước để tiết kiệm...