Hướng Dẫn Sử Dụng Công Cụ Quick Selection Tool Trong Photoshop

QUICK SELECTION TOOL Ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu về cách hoạt động của Magic Wand Tool và lý do tại sao nó...

Hướng Dẫn Sử Dụng Công Cụ Magic Wand Tool Trong Photoshop

MAGIC WAND TOOL Magic Wand Tool (gọi tắt là Magic Wand) được biết đến là một trong những công cụ lựa chọn lâu đời nhất...

Hướng Dẫn Làm Mịn Đường Viền Vùng Chọn Bằng Quick Mask Trong Photoshop

LÀM MỊN ĐƯỜNG VIỀN VÙNG CHỌN BẰNG QUICK MASK Trong hướng dẫn này chúng ta sẽ cùng xem xét cách để tạo viền hay làm...

Hướng Dẫn Chuyển Đổi Giữa Các Vùng Lựa Chọn Trong Photoshop

CHUYỂN ĐỔI CÁC LỰA CHỌN TRONG PTS Trong các bài hướng dẫn trước, chúng ta đã học cách vẽ các vùng chọn bằng những công...

Hướng Dẫn Sử Dụng Công Cụ Magnetic Lasso Tool Trong Photoshop

MAGNETIC LASSO TOOL Nếu như có người nói rằng PTS có một công cụ lựa chọn mà bạn chỉ cần dùng chuột kéo một đường...

Hướng Dẫn Sử Dụng Công Cụ Polygonal Lasso Tool Trong Photoshop

POLYGONAL LASSO TOOL Polygonal Lasso Tool là một trong những công cụ cơ bản của PTS, nó dường như là sự kết hợp giữa Rectangular...

Hướng Dẫn Sử Dụng Lasso Tool

LASSO TOOL Bài hướng dẫn này sử dụng phiên bản PTS cũ hơn, tuy nhiên nó hoàn toàn tương thích với Photoshop CS6 và Photoshop...

Hướng Dẫn Sử Dụng Tối Đa Khả Năng Của Các Công Cụ Lựa Chọn...

TẬN DỤNG TRIỆT ĐỂ KHẢ NĂNG CỦA CÁC LỰA CHỌN CƠ BẢN TRONG PHOTOSHOP Trong bài viết này chúng ta sẽ xem xét cách tận...

Hướng Dẫn Sử Dụng Elliptical Marquee Tool Trong Photoshop

ELLIPTICAL MARQUEE TOOL Hướng dẫn này ban đầu viết cho Photoshop CS4 tuy nhiên nó hoàn toàn phù hợp với Photoshop CS6 và Photoshop CC. Ở...

Tìm Hiểu Về RECTANGULAR MARQUEE TOOL Trong Photoshop

RECTANGULAR MARQUEE TOOL Lưu ý nhỏ: bài hướng dẫn này ban đầu được viết cho phiên bản Photoshop CS4, tuy nhiên nó hoàn toàn tương...