Hướng Dẫn Tạo Hiệu Ứng Gợn Sóng Nước Trong Photoshop

0
494

TẠO HIỆU ỨNG GỢN NƯỚC TRONG PHOTOSHOP

Trong bài viết này, chúng ta sẽ học cách thêm những gợn nước vào ảnh một cách dễ dàng và chân thực nước. PTS cung cấp một filter được thiết kế đặc biệt để tạo hiệu ứng gợn nước nhưng bạn sẽ không nhận biết được nó thông qua tên của filter.

Bản thên filter mà chúng ta sẽ sử dụng đã hoạt động tốt và bằng cách áp dụng filter hai lần với mỗi lần là một cài đặt khác nhau thì chúng ta sẽ tạo ra được gợn nước rất chân thực.

Mình sẽ sử dụng hình ảnh dưới đây làm ví dụ minh họa:

Hình ảnh gốc.

Và đây là hình ảnh sau khi tạo thêm hiệu ứng gợn nước:

Hình ảnh với hiệu ứng gợn nước.

Cách Tạo Hiệu Ứng Gợn Nước

Bước 1: Chọn Elliptical Marquee Tool

Việc đầu tiên cần làm là vẽ một vùng chọn xung quanh khu vực bạn muốn gợn nước xuất hiện. Vì các gợn nước có hình elip nên mình sẽ sử dụng Elliptical Marquee Tool. Theo mặc định, công cụ này ẩn sau Rectangular Marquee Tool nên ta chỉ cần nhấp giữ chuột vào Rectangular Marquee Tool sau đó chọn Elliptical Marquee Tool từ menu hiện ra:

Chọn Elliptical Marquee Tool.

Bước 2: Kéo Một Vùng Chọn Hình Elip

Với Elliptical Marquee Tool đã được chọn, hãy kéo ra một vùng chọn hình elip tại nơi mà bạn muốn gợn nước đầu tiên xuất hiện. Cố gắng khớp tạo hình dạng khớp với bối cảnh sao cho những gợn nước ở gần nhìn sẽ tròn hơn so với những gợn nước ở xa:

Vẽ vùng chọn hình elip.

Bước 3: Tạo Hai Bản Sao Của Vùng Chọn Vừa Tạo

Với đường viền chọn đã được tạo, nhấn Ctrl+J (Win) / Command+J (Mac) hai lần để tạo ra hai bản sao của vùng chọn vừa tạo. Mỗi bản sao sẽ được đặt trên một layer riêng trong bảng điều khiển Layers. Layer trên cùng sẽ là layer được chọn:

Hai bản sao của vùng chọn nằm ở hai layer riêng biệt trong bản điều khiển Layers.

Bước 4: Tạm Thời Tắt Hiển Thị Layer Trên Cùng

Chúng ta cần ẩn tạm thời layer trên cùng nên hãy nhấp vào biểu tượng hiển thị của nó (hình con mắt ở bên trái hình thu nhỏ xem trước), thao tác này sẽ tạm thời ẩn layer khỏi chế độ xem trong cửa sổ tài liệu:

Biểu tượng hình con mắt sẽ biến mất, báo hiệu cho người dùng biết layer hiện đang bị ẩn.

Bước 5: Chọn Layer Bên Dưới Nó

Với layer trên cùng đã bị ẩn hiển thị, hãy nhấn chọn layer nằm ngay bên dưới nó trong bảng điều khiển Layers:

Nhấn chọn layer ngay bên dưới nó.

Bước 6: Load Vùng Chọn Xung Quanh Nội Dung Của Layer

Nhấn giữ phím Ctrl (Win) / Command (Mac) rồi nhấp trực tiếp vào hình thu nhỏ xem trước của layer trong bảng điều khiển Layers:

Nhấn giữ phím Ctrl (Win) / Command (Mac) rồi nhấp trực tiếp vào hình thu nhỏ xem trước của layer.

Thao tác này sẽ đặt một đường viền chọn xung quanh nội dung của tài liệu, có nghĩa là đường viền lựa chọn mà lúc trước bạn tạo sẽ xuất hiện trở lại. Lý do chúng ta load lại đường viền vùng chọn trước khi chọn filter là để giới hạn hiệu ứng chỉ áp dụng với khu vực bên trong vùng chọn chứ không áp dụng cho toàn bộ hình ảnh:

Đường viền chọn xuất hiện lại một lần nữa trong tài liệu.

Bước 7: Áp Dụng Filter Zigzag

Như mình đã nói từ đầu, PTS thực sự cung cấp một filter được thiết kế đặt biệt để tạo thêm các gợn nước vào hình ảnh. Tuy nhiên bạn sẽ không bao giờ đoán được nó là filter nào nếu chỉ dựa vào tên gọi của từng filter. Thứ chúng ta cần dùng không phải là Ripple hay Ocean Ripple. Mà nó là Zigzag (nghe có vẻ bất ngờ đúng không). Đi tới menu Filter, chọn Distort rồi chọn Zigzag (ở cuối danh sách):

Filter > Distort > Zigzag.

Fitler Zigzag hoạt động bằng cách bóp méo hình ảnh thành hình dạng những gợn nước. Ở cuối hộp thoại của filter này là tùy chọn Style (tùy chọn kiểm soát cách PTS làm biến dạng hình ảnh). Có ba lựa chọn là Around Center, Out From CenterPond Ripples (mặc định). Mỗi một lựa chọn mang lại hiệu ứng gợn nước khác nhau và tùy vào vùng ảnh bạn đã chọn thì sẽ có một cái mang lại kết quả tốt hơn so với hia cái còn lại. Mình sẽ sử dụng theo mặc định (Pond Ripples), tuy nhiên mọi người có thể chọn tùy chọn khác phù hợp hơn:

Chọn một kiểu biến dạng phù hợp với vùng ảnh đã chọn.

Thanh trượt Amount kiểm soát cường độ hiệu ứng gợn nước, trong khi thanh trượt Ridges thay đổi số lượng gờ. Hãy theo dõi cửa sổ xem trước trong hộp thoại để xem trước kết quả khi kéo thanh trượt sang trái hoặc phải (hiệu ứng chưa thực sự được áp dụng cho tới khi nhấn OK). Chúng ta sẽ chạy filter Zigzag hai lần (mỗi layer bản sao áp dụng 1 lần). Đối với hiệu ứng gợn nước ban đầu này thì hãy thêm cho nó nhiều đường vân một chút. Chúng sẽ xuất hiện xung quanh mép ngoài của gợn nước sau khi hoàn tất. Mình sẽ tăng giá trị Ridges lên khoảng 12 và tăng cường độ của hiệu ứng bằng cách đặt Amount khoảng 70:

Thay đổi hình thức của gợn nước bằng thanh trượt Amount và Ridges.

Nhấn OK sau khi hoàn tất để đóng hộp thoại và áp dụng filter cho vùng chọn:

Hiệu ứng gợn nước.

Bước 8: Chọn Và Bật Hiển Thị Layer Trên Cùng

Nhấn vào layer trên cùng trong bảng điều khiển Layers để chọn nó, sau đó nhấp vào biểu tượng hiển thị của nó để bật hiển thị trở lại:

Chọn và bật hiển thị layer trên cùng.

Bước 9: Áp Dụng Filter Zigzag Một Lần Nữa

Chúng ta cần áp dụng filter Zigzag một lần nữa, nhưng lần này là cho layer trên cùng. Vì nó là filter cuối cùng mà chúng ta vừa sử dụng nên có thể truy cập lại một cách nhanh chóng bằng phím tắt Ctrl+Alt+F (Win) / Command+Option+F (Mac). Hiệu ứng mà chúng ta áp dụng cho layer trên cùng này sẽ trở thành khu vực trung tâm của gơn nước và ở trung tâm thì thường ít đường gợn nước hơn so với phía bên ngoài. Có nghĩa là bây giờ chúng ta cần một hiệu ứng tinh tế hơn trước. Mình sẽ thay đổi tùy chọn Style thành Out From Center và giảm giá trị Ridges xuống 4. Out From Center có xu hướng cho kết quả kém mãnh liệt hơn so với hai style còn lại nên mình sẽ tăng giá trị Amount lên 100:

Thay đổi hình thức của các gợn nước bằng thanh trượt Amount và Ridges.

Nhấp vào OK sau khi hoàn tất để đóng hộp thoại và áp dụng filter Zigzag. Gợn nước thứ hai xuất hiện bên trong vùng chọn trên layer trên cùng:

Hiệu ứng gợn nước thứ hai tinh tế hơn so với trước.

Bước 10: Làm Cho Đường Viền Vùng Chọn Nhỏ Hơn Với Transform Selection

Đi tới menu Select rồi chọn Transform Selection:

Select > Transform Selection.

Lệnh Transform Selection hoạt động tương tự như lệnh Free Transform, chỉ khác là Transform Selection ảnh hưởng đến chính đường viền vùng chọn chứ không ảnh hưởng đến các pixel bên trong đường viền vùng chọn. Nhấn giữ phím Shift+Alt (Win) / Shift+Option (Mac) rồi nhấp vào chốt điều khiển (hình vuông nhỏ) ở góc trên cùng bên trái của khung Transform Selection, sau đó kéo chốt điều khiển về phía tâm của vùng chọn cho đến khi phác thảo lựa chọn là khoảng 50-60% kích thước ban đầu của nó. Nhấn giữ phím Shift khi kéo sẽ giúp khóa hình dạng của đường viền lựa chọn, trong khi nhấn phím Alt/Option cho phép chúng ta thay đổi kích thước đường viền lựa chọn từ tâm của nó. Nhấn Enter (Win) / Return (Mac) sau khi hoàn tất để xác nhận chuyển đổi:

Giảm đường viền lựa chọn xuống 50-60% kích thước ban đầu của nó.

Bước 11: Đảo Ngược Và Xóa Vùng Chọn

Đi tới menu Select rồi chọn Inverse hoặc nhấn phím tắt Shift+Ctrl+I (Win) / Shift+Command+I (Mac):

Select > Inverse.

Thao tác này sẽ đảo ngược lựa chọn, khiến cho khu vực gợn nước bị bỏ chọn và khu vực xung quanh bên ngoài gợn nước sẽ được chọn. Nhấn Backspace (Win) / Delete (Mac) để xóa mọi thứ xung quanh trung tâm gợn nước, hiển thị các đường vân đặc hơn gần méo ngoài của layer bên dưới. Nhấn Ctrl+D (Win) / Command+D (Mac) để loại bỏ đường viền chọn khỏi tài liệu:

Hiệu ứng gợn nước giờ trở nên tinh tế hơn với nhiều đường vân ở gần mép ngoài.

Bước 12: Hợp Nhất Hai Layer Lại Với Nhau

Với layer trên cùng trong bảng điều khiển Layers đang được chọn, đi tới menu Layer rồi chọn Merge Down hoặc nhấn phím tắt Ctrl+E (Win) / Command+E (Mac):

Layer > Merge Down.

Thao tác này sẽ hợp nhất hai layer chứa gợn nước vào thành một:

Hợp nhất hai layer thành một.

Bước 13: Áp Dụng Filter Gaussian Blur

Filter Zigzag đôi khi có thể sẽ tạo ra vùng gồ ghề, lởm chởm trong gợn nước nên hãy làm dịu chúng bằng cách đi tới menu Filter, chọn Blur sau đó chọn Gaussian Blur:

Filter > Blur > Gaussian Blur.

Thao tác này sẽ mở ra hộp thoại Gaussian Blur. Chúng ta chỉ cần làm mờ một chút để làm mềm các cạnh nên mình sẽ đặt giá trị Radius ở khoảng 0.4 pixel:

Chỉ làm mờ một chút.

Nhấp vào OK để thoát khỏi hộp thoại Gaussian Blur và gợn nước đầu tiên đã được thêm vào hình ảnh:

Gợn nước sau khi làm mềm bằng filter Gaussian Blur.

Bước 14: Lắp Lại Các Bước Để Tạo Thêm Các Gợn Nước Khác (Nếu Cần)

Để thêm nhiều gợn nước hơn vào hình ảnh, hãy bắt đầu bằng việc nhấp vào layer Background trong bảng điều khiển Layers để chọn ảnh gốc sau đó lặp lại từ bước 2 đến bước 13 cho từng gợn nước. Sau khi đã tạo thêm vài gợn nước và đã quen thuộc với các bước để tạo nên hiệu ứng này thì bạn sẽ không mất quá nhiều thời gian để tạo ra chúng nữa. Đảm bảo thử nghiệm với các kiểu tùy chọn trong hộp thoại Zigzag để xem tùy chọn nào mang lại cho bạn kết quả tốt nhất.

Dưới đây là hình ảnh của mình sau khi thêm vào một vài gợn nước:

Hiệu ứng gợn nước trong PTS.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây