Hướng Dẫn Căn Chỉnh Và Chia Layer Trong Photoshop

0
876

CĂN CHỈNH VÀ PHÂN PHỐI LAYER TRONG PHOTOSHOP

Tìm hiểu về tùy chọn căn chỉnh (Align) và phân phối (Distribute), thứ giúp chúng ta dễ dàng và tự động sắp xếp nội dung các layer. Cách sử dụng nhóm layer để căn giữa nhiều layer cùng lúc.

Đây là hình ảnh mình sẽ sử dụng trong bài viết này:

Hình ảnh gốc.

Hiện tại các chữ (mỗi chữ là một khối) nằm rải rác khắp nơi và điều mình muốn là sắp xếp chúng theo mô hình lưới 3×3. Nếu nhìn vào bảng điều khiển Layers, có thể thấy mỗi khối đang nằm trên một layer riêng của nó. Mình sẽ sửa lại tên từng layer dựa theo vị trí mình muốn nó nằm ở trong tài liệu, ví dụ như “Top Left”, “Top Right”, “Bottom Right”…:

Mỗi khối nằm ở một layer riêng biệt.

Làm cách nào để sắp xếp cho các khối bên trong tài liệu thẳng hàng với nhau được đây? Nếu dùng cách kéo thủ công với Move Tool thì có vẻ khá mất thời gian đó. Có một cách tốt và dễ dàng hơn nhiều đó là để cho PTS tự xử lý bằng cách sử dụng các tùy chọn Align (căn chỉnh) và Distribute (phân phối).

Để truy cập vào hai tùy chọn này chúng ta cần chọn Move Tool trước:

Chọn Move Tool.

Sau khi chọn Move Tool, các tùy chọn căn chỉnh và phân phối sẽ xuất hiện dưới dạng một loạt các biểu tượng trên thanh tùy chọn. Hiện tại, các biểu tượng đang ở trạng thái không khả dụng bởi vì mình đang chỉ chọn một layer trong bảng điều khiển mà PTS thì không thể căn chỉnh hay phân phối khi chỉ có một layer được chọn:

Tùy chọn căn chỉnh và phân phối xuất hiện sau khi chọn Move Tool.

Thử chọn nhiều layer xem điều gì sẽ xảy ra nhé:

Layer Top Left đã được chọn.

Mình sẽ chọn thêm layer Top Center và Top Right bằng cách giữ phím Shift rồi nhấp vào layer Top Right. Thao tác này giúp chọn cả ba layer cùng lúc:

Chọn ba layer: Top Left, Top Center, Top Right.

Với nhiều layer được chọn cùng lúc thì bây giờ tùy chọn căn chỉnh và phân phối đã khả dụng. Hãy thử xem xét những tùy chọn này nhé!

Tùy Chọn Căn Chỉnh

Sáu biểu tượng đầu tiên là các tùy chọn căn chỉnh. Từ trái sang phải chúng ta có Align Top Edges (căn chỉnh cạnh phía trên), Align Vertical Centers (căn giữa theo chiều dọc), Align Bottom Edges (căn chỉnh cạnh phía dưới), Align Left Edges (căn chỉnh cạnh trái), Align Horizontal Centers (căn giữa theo chiều ngang) và Align Right Edges (căn chỉnh các cạnh phải):

Sáu tùy chọn đầu tiên là sáu tùy chọn căn chỉnh.

Tùy Chọn Phân Phối

Tiếp theo đó là tùy chọn phân phối, nó sẽ lấy nội dung của nhiều layer và tạo không gian cho chúng bằng nhau. Từ trái sang phải chúng ta có: Distribute Top Edges (phân phối cạnh trên), Distribute Vertical Centers (phân phối tâm dọc, Distribute Bottom Edges (phân phối cạnh dưới), Distribute Left Edges (phân phối cạnh trái), Distribute Horizontal Centers (phân phối tâm ngang) và Distribute Right Edges (phân phối cạnh phải). Lưu ý cần chọn từ ba layer trở lên thì các tùy chọn phân phối mới khả dụng:

Sáu tùy chọn phân phối.

Hãy cùng xem cách sử dụng các tùy chọn này để sắp xếp lại các khối trong tài liệu như thế nào nhé. Như đã thấy từ trước, mình đã chọn ba layer Top Left, Top Center và Top Right. Tạm thời mình sẽ tắt hiển thị các layer khác để sử dụng các tùy chọn căn chỉnh và phân phối (thao tác này để chúng ta dễ dàng kiểm soát những gì đang xảy ra trong tài liệu):

Tắt hiển thị các layer khác.

Giờ thì chỉ còn ba layer hiển thị trên màn hình. Hãy nhớ việc bật/tắt hiển thị các layer chỉ để cho chúng ta dễ dàng quan sát quá trình căn chỉnh và phân phối, không phải việc bật/tắt có liên quan với khả năng sử dụng các tùy chọn này:

Ba layer còn lại trên màn hình.

Điều đầu tiên mình sẽ làm là xếp ba khối này theo chiều ngang dựa trên các cạnh trên cùng của các khối. Để làm điều này hãy nhấp vào tùy chọn Align Top Edges:

Nhấp vào tùy chọn Align Top Edges.

PTS sẽ xem xét ba khối và tìm ra khối nào gần với đầu tài liệu nhất, sau đó di chuyển hai khối còn lại lên trên để căn chỉnh các cạnh trên cùng của cả ba khối:

Ba khối hiện đa được căn chỉnh theo cạnh phía trên.

Bây giờ mình muốn phân phối ba khối theo chiều ngang để giãn đều khoảng cách của chúng thì sẽ nhấp vào tùy chọn Distribute Horizontal Centers:

Nhấn vào tùy chọn Distribute Horizontal Centers.

PTS sẽ tiếp tục xem xét vị trí của các khối sau đó di chuyển khối ở giữa vào vị trí trung tâm tạo ra một khoảng cách bằng nhau giữa ba khối. Chỉ di chuyển khối ở giữa, hai khối ở hai bên vẫn giữ nguyên vị trí:

Các khối được giãn đều khoảng cách bằng nhau.

Vậy là xong ba khối ở trên cùng, giờ mình bật hiển thị thêm layer Middle Left và Bottom Left:

Bật hiển thị thêm hai layer Middle Left và Bottom Left.

Thao tác này sẽ hiển thị thêm hai khối đó trong tài liệu. Khối T màu xanh lam nằm trên layer Middle Left và khối H màu nằm cam nằm trên layer Bottom Left:

Hai khối tiếp theo xuất hiện trên màn hình.

Mình sẽ căn chỉnh cạnh trái của hai khối mới này cùng với cạnh trái của khối P. Điều trước tiên cần làm chính là chọn ba layer này trong bảng điều khiển Layers. Nhấp vào layer Top Left để chọn sau đó nhấn giữ phím Ctrl (Windows) / Command (Macbook) rồi nhấp vào layer Middle Left và Bottom Left. Thao tác này giúp chọn cả ba layer cùng lúc:

Chọn Top Left, Middle Left và Bottom Left.

Sau đó chọn tùy chọn Align Left Edges:

Nhấn vào tùy chọn Align Left Edges.

PTS sẽ xem xét ba khối và tìm ra khối nào gần bên trái nhất, sau đó di chuyển hai khối còn lại sang trái để sắp xếp cho cả ba khối thẳng hàng nhau theo cạnh bên trái:

Căn chỉnh ba khối theo cạnh trái.

Khoảng cách giữa ba khối vẫn cần chỉnh lại, nhưng hãy để một lát nữa nhé. Mình sẽ bật thêm các layer Bottom Center và Bottom Right:

Nhấn vào biểu tượng hiển thị của hai layer Bottom Center và Bottom Right để bật chúng lên.

Thao tác này sẽ hiển thị khối O màu xanh lam (dưới cùng ở giữa) và khối P màu đỏ (dưới cùng bên phải) dọc theo phía dưới:

Hai khối mới phía bên dưới đã xuất hiện.

Mình sẽ chọn ba layer cùng lúc bằng cách nhấn vào layer Bottom Left, sau đó nhấn giữ phím Shift rồi nhấm vào layer Bottom Right. Vậy là cả ba layer đã được chọn:

Chọn ba layer Bottom Left, Bottom Center và Bottom Right.

Bởi vì muốn căn chỉnh các layer này đều theo cạnh dưới cùng nên mình sẽ sử dụng tùy chọn Align Bottom Edges:

Chọn Align Bottom Edges.

PTS sẽ tìm ra khối nào gần nhất với phần dưới cùng của tài liệu sau đó di chuyển hai khối còn lại dịch xuống sao cho thẳng đều với cạnh dưới của khối kia:

Các khối ở dưới đã được căn chỉnh theo cạnh dưới cùng.

Bây giờ khối chữ H ở dưới cùng bên trái đã đúng vị trí, mình sẽ quay lại để chỉnh sửa khoảng cách của các khối dọc bên trái. Nhấn chọn đồng thời ba layer Top Left, Middle Left và Bottom Left:

Chọn ba layer Top Left, Middle Left và Bottom Left cùng lúc.

Rồi nhấp vào tùy chọn Distribute Vertical Centers:

Nhấp vào tùy chọn Distribute Vertical Centers.

PTS sẽ xem xét vị trí của khối trên cùng và dưới cùng sau đó di chuyển khối ở giữa sao cho khoảng cách đều nhau theo chiều dọc:

Ba khối được giãn khoảng cách đều nhau.

Tiếp theo mình sẽ bật layer Middle Right:

Bật layer Middle Right.

Khối chữ S màu xanh đã xuất hiện trên màn hình:

Khối chữ S xuất hiện trên màn hình.

Để xếp các cạnh bên phải của ba khối dọc theo bên phải, trước tiên ta sẽ chọn các layer Top Right, Middle Right và Bottom Right:

Chọn ba layer Top Right, Middle Right và Bottom Right.

Sau đó chọn Align Right Edges:

Chọn Align Right Edges.

PTS sẽ xác định xem khối nào gần với phía bên phải của tài liệu nhất, sau đó di chuyển hai khối còn lại sang phải để sắp xếp cho cả ba khối thẳng đều theo cạnh phải:

Ba khối bên phải đã được căn chỉnh theo cạnh phải.

Để đặt lại khoảng cách giữa ba khói, hãy nhấn vào tùy chọn Distribute Vertical Centers:

Chọn Distribute Vertical Centers.

Ba khối giờ đã được giãn đều khoảng cách:

Khoảng cách của ba khối sau khi nhấn tùy chọn Distribute Vertical Centers.

Cuối cùng mình sẽ bật nốt layer Middle Center:

Bật layer Middle Center.

Thao tác này sẽ bật khối O màu đỏ ở trung tâm lên:

Khối O màu đỏ đã xuất hiện.

Khối ở chính giữa này cần được căn chỉnh với khối ở hai bên của nó, nên mình sẽ chọn ba layer Middle Left, Middle Center và Middle Right:

Chọn ba layer Middle Left, Middle Center và Middle Right.

Sau đó chọn Align Top Edges:

Chọn Align Top Edges.

PTS sẽ di chuyển khối ở giữa dịch lên sao cho cạnh trên của nó bằng với cạnh trên của hai khối T và S. Vậy là đã hoàn thành việc căn chỉnh đúng theo ý muốn của mình nhờ vào các tùy chọn căn chỉnh và phân phối của PTS:

Các tùy chọn căn chỉnh và phân phối giúp cho việc sắp xếp trở nên dễ dàng hơn.

Các khối đã được căn chỉnh và phân bố với nhau tuy nhiên chúng ta cần chỉnh cho thiết kế tổng thể được căn giữa trong tài liệu. Để làm được điều này thì cần di chuyển và căn chỉnh các khối như 1 đơn vị đồng nhất. Vậy thì hãy đặt tất cả các layer này vào một nhóm layer (tham khảo bài viết trước).

Để nhóm các layer này lại với nhau, trước hết cần chọn tất cả các layer. Mình sẽ nahaso vào layer Top Left, nhấn giữ phím Shift rồi nhấn vào layer Bottom Right. Thao tác này sẽ chọn tất cả các layer cùng lúc:

Chọn tất cả các layer.

Với tất cả các layer được chọn, mình sẽ nhấp vào biểu tượng menu ở góc trên cùng bên phải của bảng điều khiển Layers:

Nhấn vào menu.

Sau đó chọn New Group from Layers:

Chọn New Group from Layers.

PTS sẽ mở một hộp thoại yêu cầu đặt tên cho nhóm mới. Mình sẽ đặt là “Blocks” rồi nhấp OK để đóng hộp thoại:

Đặt tên cho nhóm.

Nhìn vào bảng điều khiển Layers, có thể tất hiện tất cả các khối đã được nhóm vào một nhóm có tên gọi “Blocks”:

Các layer được chọn đã được nhóm vào thành một nhóm.

Một công dụng tuyệt vời của nhóm layer ngoài việc giữ cho không gian bảng điều khiển gọn gàng đó là nó cho phép chúng ta di chuyển đồng thời các layer trong nhóm cùng lúc và như một cá thể. Nhấn chọn nhóm Blocks rồi nhấn giữ Shift khi nhấn vào layer Background, thao tác này sẽ chọn cả nhóm Blocks và cả layer Background cùng lúc:

Chọn nhóm Blocks và layer Background cùng lúc.

Như đã tìm hiểu thì layer Background không cho phép thực hiện việc di chuyển nội dụng, cho nên chúng ta chỉ có thể di chuyển nhóm Blocks. Mình sẽ nhấp vào tùy chọn Align Vertical Centers để căn chỉnh chúng vào trung tâm tài liệu:

Chọn Align Vertical Centers.

PTS căn chỉnh các khối trong nhóm Blocks theo chiều dọc với layer Background:

Các khối bên trong nhóm layer được căn chỉnh đồng thời như thể tất cả chúng cùng nằm trên một layer.

Cuối cùng nhấn vào Align Horizontal Centers:

Chọn Align Horizontal Centers.

Thao tác này sẽ căn chỉnh các khối theo chiều ngang so với layer Background (căn giữa thiết kế trong tài liệu):

Nhóm layer giúp chúng ta dễ dàng căn giữa thiết kế khối.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây