Hướng Dẫn Thêm Hiệu Ứng Tuyết Rơi Vào Ảnh Trên Photoshop

0
363

THÊM HIỆU ỨNG TUYẾT RƠI VÀO ẢNH TRONG PHOTOSHOP

Bài viết hướng dẫn tạo hiệu ứng tuyết rơi và thêm những bông tuyết siêu thực vào những bức ảnh mùa đông.

Chụp ảnh mùa đông mà có thêm tuyết thì thật là tuyệt vời nhưng để bắt được khoảnh khắc những bông tuyết rơi một cách hoàn hảo bằng máy ảnh thì lại là một thách thức lớn. Vậy phải làm sao? Thật may là PTS sẽ giúp mọi người giải quyết vấn đề này một cách dễ dàng.

Nên Sử Dụng Phiên Bản PTS Nào?

Hiện tại mình đang sử dụng Photoshop 2023 tuy nhiên những phiên bản gần đây của PTS vẫn có thể làm theo được. Dưới đây là một ví dụ thực tế về hình ảnh sau khi được thêm hiệu ứng tuyết rơi:

Hiệu ứng tuyết rơi được thêm vào ảnh.

Thiết Lập Tài Liệu

Mình sẽ sử dụng hình ảnh từ Adobe Stock để làm ví dụ minh họa:

Ảnh ví dụ minh họa.

Tại bảng điều khiển Layers, có thể thấy hình ảnh hiện nằm trên layer Background và cũng là layer duy nhất hiện có trong tài liệu:

Bảng điều khiển Layers.

Bước 1: Thêm Layer Mới Nằm Ngay Phía Trên Hình Ảnh

Nhấp vào biểu tượng Add New Layer nằm ở phía dưới bảng điều khiển Layers để thêm một layer mới ngay phía trên hình ảnh:

Nhấn vào biểu tượng Add New Layer.

Sau đó nhấp đúp vào tên của layer mới và đổi tên thành Snow. Nhấn Enter (Win) / Return (Mac) để xác nhận:

Đổi tên layer mới thành Snow.

Bước 2: Lấp Đầy Layer Mới Bằng Màu Đen

Chúng ta sẽ tô màu đen cho layer mới bằng cách nhấn vào menu Edit rồi chọn Fill:

Edit > Fill.

Trong hộp thoại Fill, tại mục Contents hãy đặt thành Black rồi nhấn OK:

Đặt mục Contents thành Black.

PTS sẽ ngay lập tức lấp đầy layer này bằng màu đen và ẩn hình ảnh khỏi chế độ xem.

Lấp đầy layer mới bằng màu đen.

Bước 3: Add Noise

Để tạo hiệu ứng tuyết chúng ta sẽ phải thêm độ nhiễu vào layer. Hãy nhấn vào menu Filters, chọn Noise rồi nhấn Add Noise:

Filter > Noise > Add Noise.

Hãy đảm bảo mục Gaussian Monochromatic trong hộp thoại đã được chọn. Sau đó đặt Amount ở khoảng 25% và nhấp OK:

Cài đặt để tạo độ nhiễu.

PTS sẽ lấp đầy layer với độ nhiễu đã cài đặt, đây cũng chính là thứ tạo giúp chúng ta tạo thành tuyết trên hình ảnh:

Kết quả sau khi áp dụng filter Add Noise.

Bước 4: Mức Độ Nhiễu

Vấn đề hiện tại là độ nhiễu có vẻ hơi nhỏ nên chúng ta cần tăng độ lớn của nó lên. Hãy đi tới menu Edit rồi chọn Transform, sau đó nhấn vào Scale:

Edit > Transform > Scale.

Trong thanh tùy chọn, hãy đảm bảo biểu tượng liên kết giữa hai trường Width và Height đã được chọn:

Bật liên kết giữa hai trường Width và Height.

Sau đó đặt giá trị WidthHeight thành 400%:

Tăng độ nhiễu lên 400%.

Nhấn vào dấu tích để xác nhận:

Nhấn dấu tích.

Bây giờ thì trông đã giống tuyết hơn rất nhiều:

Kết quả sau khi tăng mức độ nhiễu.

Bước 5: Chuyển Đổi Layer Snow Thành Đối Tượng Thông Minh

Để giúp tiếng ồn trong giống tuyết hơn chúng ta sẽ áp dụng một vài filter cho nó. Tuy nhiên trước khi thực hiện điều đó, hãy chuyển đổi layer Snow thành một đối tượng thông minh. Bằng cách này các filter sẽ được áp dụng dưới dạng filter thông minh giúp cho các cài đặt có thể chỉnh sửa được.

Với layer Snow đã được chọn hãy nhấp vào biểu tượng menu trong bảng điều khiển Layers:

Nhấn vào biểu tượng menu.

Sau đó chọn Convert to Smart Object:

Chọn Convert to Smart Object.

Biểu tượng đối tượng thông minh (smart object) xuất hiện ngay phía dưới bên phải của hình thu nhỏ.

Biểu tượng thể hiện đối tượng thông minh.

Bước 6: Hòa Trộn Độ Nhiễu Vào Hình Ảnh

Để hòa trộn độ nhiễu vào hình ảnh, hãy đổi chế độ hòa trộn (blend mode) của đối tượng thông minh từ Normal thành Screen:

Đổi chế độ hòa trộn thành Screen.

Chế độ Screen sẽ ẩn các vùng màu đen trên layer và chỉ để lại phần độ nhiễu màu trắng có thể nhìn thấy:

Hình ảnh đã xuất hiện trở lại sau khi đổi chế độ hòa trộn.

Bước 7: Thêm Chuyển Động

Để khiến cho các bông tuyết như đang thực sự rơi thì hãy nhấn vào menu Filter chọn Blur rồi nhấn vào Motion Blur:

Filter > Blur > Motion Blur.

Trong hộp thoại, hãy đặt Angle (góc) theo hướng mà bạn muốn bông tuyết rơi xuống. Chúng ta có thể thay đổi góc bằng cách xoay mặt số hoặc nhập một giá trị cụ thể. Mình sẽ đặt góc thành -65 độ.

Distance sẽ kiểm soát mức độ chuyển động được áp dụng. Nhưng nếu tăng giá trị này lên quá cao thì hiệu ứng sẽ trông giống như một cơn mưa hơn là tuyết rơi. Vậy nên chọn giá trị thấp sẽ tốt hơn. Mình sẽ đặt là 10 pixel. Sau đó nhấn OK để đóng hộp thoại:

Cài đặt cho filter Motion Blur.

Giờ thì đã trông giống những bông tuyết đang rơi hơn nhiều:

Kết quả sau khi áp dụng filter Motion Blur.

Xem Và Chỉnh Sửa Filter Thông Minh

Vì đã thêm filter Motion Blur vào một đối tượng thông minh nên PTS áp dụng nó như một filter thông minh. Tại bảng điều khiển Layers, filter thông minh xuất hiện và được kiệt kê bên dưới đối tượng thông minh.

Người dùng có thể mở lại hộp thoại filter thông minh và chỉnh sửa cài đặt bất kỳ lúc nào bằng cách nhấp đúp vào tên của filter đó. Ngay cả khi không cần chỉnh sửa cài đặt thì vẫn thật tuyệt khi xem được danh sách tất cả các filter đã được thêm vào.

Filter thông minh được liệt kê ngay dưới đối tượng thông minh.

Xóa Filter Mask

Lưu ý rằng PTS đã thêm một layer mask (trong trường hợp này là filter mask) cho các filter thông minh với hình thu nhỏ màu trắng chiếm phần lớn diện tích.

Smart Filters được thêm vào cho filter thông minh theo mặc định.

Chúng ta có thể sử dụng mask để ẩn các filter khỏi các phần khác nhau của hình ảnh. Nhưng đối với hiệu ứng tuyết thì không cần. Vậy nên hãy xóa nó và giải phóng dung lượng bằng cách nhấp chuột phải (Win) / Control nhấp chuột (Mac) trên hình thu nhỏ mà chọn Delete Filter Mask.

Delete Filter Mask.

Bước 8: Giảm Lượng Tuyết Và Đẩy Sáng

Để giảm lượng tuyết và đẩy sáng cùng một lúc hãy nhấn vào menu Image rồi chọn Adjusment sau đó nhấn Levels:

Image > Adjustments > Levels.

Để giảm số lượng tuyết, hãy nhấp vào điểm đen của thanh trượt (phía dưới bên trái) của biểu đồ và bắt đầu kéo nó sang phải. Khi kéo bạn sẽ thấy những bông tuyết sẫm màu hơn sẽ dần biến mất, chỉ để lại những bông tuyết sang nhất có thể nhìn thấy. Mình sẽ để giá trị ở khoảng 25.

Kéo thanh trượt để giảm lượng tuyết.

Sau đó, để làm sáng những bông tuyết còn lại hãy nhấp vào điểm màu trắng của thanh trượt (phía dưới bên phải) và kéo nó sang trái. Sau khi hoàn tất hãy nhấn OK để đóng hộp thoại.

Kéo thanh trượt điểm đẩy sáng những bông tuyết còn lại.

Áp Dụng Các Điều Chỉnh Hình Ảnh Dưới Dạng Filter Thông Minh

Lưu ý rằng mặc dù Levels là một điều chỉnh hình ảnh chứ không phải filter nhưng nó vẫn xuất hiện dưới dạng filter thông minh ngay bên dưới layer. Lý do là bởi vì chúng ta đã áp dụng nó cho một đối tượng thông minh. Vậy nên nếu cần thì chúng ta hoàn toàn có thể nhấp đúp vào tên của nó để mở lại hộp thoại và thực hiện bất kỳ điều chỉnh nào.

Điều chỉnh hình ảnh được coi như một filter thông minh.

Bước 9: Tạo Bản Sao Layer Snow

Tại thời điểm này, chúng ta đã có hiệu ứng tuyết ban đầu. Hãy thêm một số chiều sau cho nó bằng cách thêm một layer tuyết thứ hai. Lần này sẽ sử dụng những bông tuyết lơn hơn để trông có vẻ như đây là những bông tuyết ngay gần máy ảnh.

Trong bảng điều khiển Layers, tạo một bản sao của đối tượng thông minh (layer Snow) bằng cách kéo ó xuống biểu tượng Add New Layer:

Kéo về phía biểu tượng Add New Layer.

Bản sao sẽ xuất hiện ngay phía trên bản gốc cùng với bản sao các filter thông minh vì vậy ta không cần thực hiện áp dụng lại chúng một lần nữa:

Bản sao đã bao gồm cả bản sao các filter thông minh.

Bước 10: Xoay Bản Sao

Hãy xoay bản sao để những bông tuyết mới không nằm ở đúng vị trí giống với những bông tuyết trong bản gốc bằng cách nhấn vào menu Edit, chọn Transform rồi nhấn vào Rotate 180°:

Edit > Transform > Rotate 180°.

Bước 11: Áp Dụng Filter Crystallize

Sau đó để tạo ra những bông tuyết lớn hơn những bông tuyết ban đầu hãy nhấn vào menu Filter, chọn Pixelate rồi chọn Crystallize.

Filter > Pixelate > Crystallize.

Tăng kích thước Cell Size ở dưới cùng lên khoảng từ 10 đến 20. Mình sẽ chọn 15. Sau đó nhấp để đóng hộp thoại.

Tăng giá trị Cell Size để tạo ra những bông tuyết to hơn.

Một nhược điểm của filter Crystallize là chúng ta không thể thấy được kết quả cho đến khi đóng hộp thoại. Nhưng vì đã áp dụng cho một đối tượng thông minh nên nó được liệt kê luôn trong bảng điều khiển Layers dưới dạng filter thông minh. Vì vậy nếu bông tuyết hiện tại quá lớn hoặc chưa đủ lớn thì hãy nhấp đúp vào tên của filter để mở lại hộp thoại và điều chỉnh lại giá trị Cell Size.

Filter Crystallize được thêm vào như một filter thông minh.

Bước 12: Áp Dụng Lại Filter Motion Blur

Vấn đề duy nhất với các bông tuyết lớn hơn là hiện tại chưa có chuyển động nào được áp dụng cho nó. Vậy nên hãy nhấn vào menu Filter, nhấn vào Blur rồi chọn Motion Blur.

Filter > Blur > Motion Blur.

Giữ nguyên giá trị Angle để tuyết rơi cùng một hướng. Tuy nhiên hãy tăng giá trị Distance lên tầm 20 pixel. Sau đó nhấn OK:

Tăng giá trị Distance để thêm độ mờ cho các bông tuyết lớn.

Bước 13: Giảm Lượng Tuyết Và Đẩy Sáng

Cuối cùng hãy giảm lượng tuyết và đẩy sáng cho các bông tuyết mới thêm vào bằng cách thêm một điều chỉnh Levels. Quay trở lại menu Image, chọn Adjustments rồi chọn Levels:

Image > Adjustments > Levels.

Sau đó, làm tương tự như trước, kéo điểm đen trên thanh trượt sang bên phải để giảm số lượng bông tuyết rồi kéo điểm trắng trên thanh trượt sang trái để đẩy sáng những bông tuyết còn lại. Sau đó nhấn OK để đóng hộp thoại.

Giảm lượng tuyết và đẩy sáng những bông tuyết còn lại bằng thanh trượt.

Vậy là xong, dưới đây là kết quả cuối cùng sau khi thêm hiệu ứng tuyết rơi vào hình ảnh bằng PTS:

Kết quả cuối cùng.

Trên đây mình đã hướng dẫn cách thêm hiệu ứng tuyết rới vào hình ảnh với photoshop. Các bạn có thể tập làm và ghép hiệu ứng tuyết rơi vào các hình ảnh của mình vài lần và sẽ ghi nhớ được thao tác.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây